Tin thời trang
Dự án kỹ thuật số của Mango với hình thức phim ngắn
Dự án sẽ ra mắt vào tháng 9 dưới hình thức 3 bộ phim ngắn.
ELLE Team