Khách Sạn & Resort
Chương II dự án Mango Digital: "Nữ tính là một trạng thái tâm trí"
Camille Rowe, Julia Restoin Roitfeld và Alma Jodorowsky có mặt trong dự án Mango Digital.
SP