Thế giới văn hóa
Nhạc kịch “The Secret Garden” đến Việt Nam
Với mong muốn mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới và ngược lại, tháng 11 này nghệ sĩ Thanh Bùi...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
NSX Nguyễn Phi Phi Anh (PPAN) x Dự án nhạc kịch HOPE
Đạo diễn, nhà biên kịch, và nhà sản xuất Nguyễn Phi Phi Anh (PPAN) trở lại cùng DỰ ÁN NHẠC KỊCH...
ELLE Team