Du lịch
Du Lịch Tam Đảo, trốn nắng mùa hè
Cách thủ đô Hà Nội 80km, khu du lịch Tam Đảo nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo. 
Thanh Phạm