ELLE Interview
Bản màu đa sắc trong phong cách thời trang của cô nàng Diệu Thu
[Tạp chí ELLE - số tháng 9/2016] Với những đam mê đang có, chị Dương Hoàng Diệu Thu như nắm...
Doan Truc