Thế giới thời trang
Nghề người mẫu - Đến chuyên nghiệp còn xa
Nghề người mẫu xuất hiện ở Việt Nam khoảng 15 năm. Thế nhưng đến bây giờ, nó vẫn chưa trở thành...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE