Tạp chí
ELLE Decoration 5: Đi đông đi tây
“Tặng em ngọn gió mùa Hè” là tựa bài tôi thích nhất trong Elle Decoration số này. Thứ nhất, bởi...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE