ELLE Decoration
Ấn tượng với những sản phẩm thiết kế độc đáo
[Tạp chí ELLE Decoration - 12/2015] Những chiếc đèn trang trí độc đáo vừa ra mắt, những thiết kế...
ELLE Team
ELLE Decoration
Vẻ đẹp gốm Biên Hòa: Những vết khắc vượt thời gian
[Tạp chí ELLE Decoration Vietnam - 12/2015] Gốm Biên Hòa được chế tác với thủ pháp chính yếu là...
ELLE Team
ELLE Decoration
Khơi dậy nguồn cảm hứng từ những trang sách
[Tạp chí ELLE Decoration - 12/2015] Những cuốn sách để bàn (coffee-table) vừa ra mắt là tuyển...
ELLE Team
ELLE Decoration
ELLE Decoration 6: Tình yêu Gốm & Đời
ELLE Decoration 6: Ấn phẩm mùa Đông 2015 - East Meets West.
ELLE Team