Hoạt động của ELLE
[ELLE Fashion Function 2017] - Xây dựng thương hiệu và Kinh doanh thời trang như thế nào?
07/12/2017, từ 10:00 đến 12:00, tại GEM Center, tạp chí ELLE đã tổ chức buổi tọa đàm Fashion...
ELLE Team