Tin thời trang
GucciGhost - Khi "bóng ma" Brooklyn đến Milan
[Tạp chí ELLE - tháng 10/2016] Những tác phẩm GucciGhost đều có tính trào phúng cao đối với thời...
SP