Thế giới thời trang
Sẽ không còn hình ảnh thời trang "xác chết" trong các chiến dịch quảng cáo sắp tới
Những tạo hình, tạo dáng, sắp đặt trong ảnh quảng cáo thời trang đang có những thay đổi theo...
ELLE Team