Sao & ​Showbiz
Taylor Swift mua tặng một ngôi nhà cho fan vô gia cư
Taylor Swift và fan luôn có mối quan hệ rất chặt chẽ và gắn bó, vượt xa ranh giới giữa nghệ sĩ...
ELLE Team