Tin thời trang
Chất điện ảnh nên thơ của Fashion Voyage The Show #3
Bằng sự tài hoa, Nhà sáng lập - Đạo diễn Long Kan đã đem chất điện ảnh nên thơ vào hành trình...
ELLE Beauty Team