ELLE Interview
Fashion blogger Julia Doan: Vì thời trang là chính tôi
Trong bài phỏng vấn, Julia Doan tâm sự: Có hai việc mà Julia yêu và dành nhiều đam mê cho nó hơn...
SP