Tin thời trang
Thương hiệu Forever 21 chính thức nộp đơn phá sản
Forever 21 chính thức có thông báo về việc nộp đơn xin phá sản.
ELLE Team
Tin thời trang
Forever 21 đối mặt nguy cơ phá sản?
Giữa tình hình trì trệ của ngành công nghiệp bán lẻ, Forever 21 nộp đơn xin phá sản vì tình hình...
ELLE Team