Thế giới văn hóa
Giá trị thật sự của tượng vàng Oscar là bao nhiêu?
Dù được mạ vàng nhưng giá trị thực của tượng vàng Oscar lại khá khiêm tốn, chưa kể đến việc...
ELLE Team