ELLE Interview
Thanh Lam: "Mọi cái đều cần được nuôi dưỡng..."
Một thị trường âm nhạc nghèo thúc đẩy cái mới, những nghệ sĩ lớn có thể làm được gì? Thanh Lam...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE