Sao & ​Showbiz
Emma Watson - Nguồn cảm hứng về nữ quyền
Malala Yousafzai chưa từng nghĩ đến vấn đề nữ quyền cho đến khi nghe bài diễn văn cho chiến dịch...
ELLE Team