Thế giới văn hóa
Giải sách hay 2016: Kỳ vọng một “màng lọc” tri thức
Giải Sách hay 2016 lần thứ 6 do Viện IRED và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức, như thông lệ...
ELLE Team