Sao & ​Showbiz
Nhà thiết kế Công Trí đoạt giải Thành tựu của năm tại ELLE Style Awards 2017
Giải thưởng Thành tựu của năm tại ELLE Style Awards 2017 do ELLE Toàn Cầu bình chọn đã thuộc về...
Dominic Nguyen