ELLE Voice
Nguyễn Thu Hồng - Cuộc sống nhiều màu sắc
Mở đầu cuộc trò chuyện với ELLE, chị Nguyễn Thu Hồng - Giám đốc Đối ngoại một công ty thuộc tập...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE