ELLE Voice
Lam Vy - Hành động vì trẻ em nghèo
[Tạp chí ELLE - 2/2016] "Lam Vy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng thanh thiếu...
Doan Truc