ELLE Voice
Giang Phạm & giấc mộng lớn về nhà chống lũ cho cộng đồng
[Tạp chí ELLE – 8/2016] Giấc mộng của Giang không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, không phải...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE