Thời trang
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đoạt giải Art Performance "Nghệ thuật biểu diễn ấn tượng" tại ESA 2017
Giải thưởng Art Performance (Nghệ thuật biểu diễn ấn tượng) tại ELLE Style Awards 2017 do ELLE...
Dominic Nguyen