Xu hướng thời trang
8 xu hướng rầm rộ mùa cuối năm dành riêng cho hội tín đồ Millennials
Là một Millennials đã bước qua "tuổi nổi loạn", có lẽ bạn sẽ muốn hưởng ứng những thiết kế đề...
Dieu Thanh
Thế giới thời trang
Thời trang phim Euphoria: Zendaya và 3 aesthetic thống trị học đường Mỹ
Bên cạnh những câu chuyện nổi loạn của tuổi mới lớn, Euphoria là cuộn băng tóm tắt đầy tính nghệ...
ELLE Fashion Team
Thế giới thời trang
[Trắc nghiệm] Đọc vị tính cách qua kiểu giày yêu thích của bạn
Không dừng lại ở một phụ kiện thông thường, kiểu giày yêu thích còn ngầm tiết lộ về đặc trưng...
ELLE Team