Thế giới văn hóa
Golden Teardrop tác phẩm vàng của nghệ thuật đương đại
Đây là tác phẩm mới được nghệ sĩ Arin Rungjang triển lãm tại Việt Nam, thuộc trường phái nghệ...
ELLE Team