Trải nghiệm
Lời hứa gió bay: Giá trị của một lời hứa - blog Quỳnh
Lời nói có sức mạnh. Nhưng không phải ai cũng biết đến sức mạnh ấy, nên dù vô tình hay cố ý,...
thanhphuong