Du lịch
Một góc Paris (Phần 2)
(Phái đẹp - ELLE) Một góc Paris khác với những cửa hàng may mặc, nhà hàng, quá cà phê... gợi...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Du lịch
Một góc Paris (Phần 1)
(Phái đẹp - ELLE) Một góc Paris khác với những cửa hàng may mặc, nhà hàng, quá cà phê... gợi...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE