Thế giới văn hóa
Công diễn vở nhạc kịch Góc phố danh vọng
Nằm trong dự án Mộng Ước - HOPE của Nguyễn Phi Phi Anh, sắp tới đây từ các ngày 7, 8, 12, 14,...
SP