ELLE Decoration
Vẻ đẹp gốm Biên Hòa: Những vết khắc vượt thời gian
[Tạp chí ELLE Decoration Vietnam - 12/2015] Gốm Biên Hòa được chế tác với thủ pháp chính yếu là...
ELLE Team