Thế giới văn hóa
Chiêm ngưỡng sản phẩm gốm sứ tí hon của nghệ nhân Jon Almeda
Một lần tình cờ bước vào nhà sách, Jon Almeda phát hiện quyển sách “Creating Ceramic...
ELLE Team