Tin thời trang
Chiến dịch quảng cáo Gucci Cruise 2020 - Đêm tiệc muôn màu
"Gucci là một bữa tiệc và tất cả mọi người đều được mời".
ELLE Team