Hoạt động của ELLE
Vinh danh những biểu tượng thời trang ESA VN 2016
ELLE vinh danh các gương mặt đoạt giải trong các hạng mục dựa trên tiêu chí 50% bình chọn từ Ban...
SP