Hoạt động của ELLE
ELLE Beauty Awards 2020 – Giới thiệu những hạng mục đề cử mới được mong đợi nhất năm
ELLE Beauty Awards 2020 đã chính thức trở lại với nhiều hạng mục mới, vinh danh các sản phẩm làm...
Sophie Thanh Huyen