Thế giới thời trang
Thảm đỏ xong xuôi, khách mời Met Gala làm gì trong bữa tiệc?
Theo một bài báo trên New York Times của Vanessa Friedman viết về Met Gala, từ năm 2015, các...
Dieu Thanh