Điểm tin & Sự kiện
Her Academy - Hơn cả một học viện làm đẹp
Her Academy - một học viện làm đẹp hàng đầu đã tạo ra rất nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.
ELLE Beauty Team