Tin thời trang
Lily Collins trở thành gương mặt đại diện BST Clash [Un]limited và chiếc túi Double C của Cartier
Có lẽ, không ai có thể thể hiện tốt hơn cả tính sáng tạo đột phá của BST Clash [Un]Limited và...
ELLE Fashion Team