Thế giới văn hóa
Những hình ảnh cảm động tại Olympic Rio 2016
Trên chiến thắng chung cuộc, tình cảm hữu nghị, tình cảm gia đình và cả tình yêu đôi lứa đều...
SP