ELLE Voice
Hillary Clinton mạnh mẽ trước “Những lựa chọn khó khăn”
“Chúng ta đều đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời,” Hillary Clinton viết mở đầu...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE