ELLE Interview
Hoàng Ngọc Bích: "Tự kỷ không phải là bệnh"
[Tạp chí ELLE tháng 5/2017] Bằng nỗ lực và tình yêu dành cho người tự kỷ, chị Hoàng Ngọc Bích và...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE