ELLE Interview
Hoàng Thạch Thảo - Tôi không thích đứng yên
Năm 1995 khi đang là sinh viên năm Nhất khoa Ngoại ngữ, tình cờ biết thông tin một khách sạn...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE