Sao & ​Showbiz
Sao quốc tế tề tựu gây quỹ cho nạn nhân các siêu bão Harvey & Irma
Justin Bieber, George Clooney, Beyoncé và hàng loạt sao quốc tế đã tham gia chương trình...
Đoàn Trúc