Bí quyết sống
Tôi là nghệ sĩ Art Doll
(Phái đẹp - ELLE) Công việc sáng tác trên những khối gỗ như một phần lẽ sống của tổi. Tôi say mê...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Bí quyết sống
Điểm thêm bằng trái Cherry
(Phái đẹp - ELLE) Tôi đã bỏ ra trọn hai ngày để chuẩn bị, nước, phủ kem và trang trí 200 chiếc...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE