Thế giới thời trang
Học thời trang: Trong nước hay quốc tế mới là điểm đến đúng đắn?
Học thời trang ở trong nước hay nước ngoài đều có những ưu và nhược điểm đi cùng. Đưa ra sự lựa...
Dieu Thanh