Tin thời trang
2000 vị trí trống tại LVMH, thời trang cao cấp đang khát nhân sự
Số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thời trang mỗi năm vẫn không ngừng tăng lên dẫn đến...
Dieu Thanh