Sao & ​Showbiz
Angelina Jolie kịch liệt lên án nhóm khủng bố ISIS
Jolie bồi hồi nói trong xúc động: “Trong hơn 10 năm qua, tôi đã gặp gỡ và viếng thăm nhiều gia...
ELLE Team