Thế giới văn hóa
Angelina Jolie kêu gọi đấu tranh cho nạn bạo lực tình dục trên toàn thế giới
"Bạo lực tình dục là yếu tố nghiêm trọng tác động rất lớn lên sự phát triển của toàn thế giới" -...
ELLE Team