Thế giới văn hóa
Thân phận người kỹ nữ khi bước vào các tác phẩm văn học
Hình ảnh người phụ nữ trong văn học không còn là điều mới mẻ. Tuy vậy, với hình ảnh người kỹ nữ...
Trần Linh Trang