Điểm tin & Sự kiện
Tập đoàn WMC bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới
Ông Kai Speth hiện là Tổng Quản Lý The Reverie Saigon, khách sạn được ca ngợi là một trong những...
SP
Điểm tin & Sự kiện
The Reverie Saigon bổ nhiệm ông Kai Speth vào vị trí Tổng Quản Lý khách sạn
The Reverie Saigon vừa quyết định bổ nhiệm ông Kai Speth vào vị trí Tổng Quản Lý mới của khách sạn.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE