Trải nghiệm
Nghĩ ngược về hội nhập và tỉnh táo khi truyền thông - blog Travelling Kat
Tôi nghĩ ngược để thấy mình không bị đám đông điều khiển. Để thấy mình có sức mạnh với chính suy...
thanhphuong
Trải nghiệm
Việt Nam: Quá tệ hay quá tuyệt? - blog Mít Đặc
Từ 6 tháng nay, tin tức tôi đọc chủ yếu là dòng thời sự được cập nhật qua... Facebook. Thật vô...
thanhphuong